План підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів  ЗДО № 15 "Перлинка" на 2021 рік

 

Березень, 2021 рік

Видиш М.С., інструктор фізичної культури з 15.03 по 19.03.21 - настановча сесія, з 21.04 по 21.04.21 - екзаменаційна сесія.

 

Квітень, 2021 рік

Бойко А.О., вихователь, з 26.04. по 30.04.21 - настановча сесія, з 31.05 по 02.06.21 - екзаменаційна сесія. 

 

Серпень-вересень, 2021 рік

Вакула Н.В., вихователь, з 30.08 по 03.09.21 - настановча сесія, з 04.10 по 06.10.21- екзаменаційна сесія

 

 

Інформація

про проведення моніторингу

рівня сформованості основних компетенцій

дітей дошкільного віку

ДНЗ № 15 «Перлинка» за І квартал 2020-2021 н. р.

 

Протягом жовтня 2020 року згідно з наказом по ДНЗ та планом роботи ДНЗ в дошкільних групах проводився моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку.

Моніторинг проводився вихователями дошкільних груп з наданням методичної та консультативної допомоги вихователем-методистом.

В процесі моніторингу педагоги досліджували рівень розвитку дітей за основними лініями Базового компоненту дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Вивчення проводилось шляхом спостережень за дітьми під час занять та в повсякденній діяльності; індивідуальних, групових та підгрупових бесід з дітьми за допомогою проведення дидактичних ігор.

Всі результати педагоги фіксували у відповідно розроблених картках на кожну вікову групу за основними критеріями визначення рівня розвитку дітей. Рівні розвитку визначались за 4-бальною шкалою: високий рівень - дитина самостійно справляється із завданням, знання і навички сформовані; достатній  рівень – дитина самостійно справляється із завданням, іноді припускається незначних помилок, знання і навички сформовані; середній рівень - дитина справляється із завданням за допомогою дорослого, знання і навички сформовані; початковий рівень - дитина не може виконати завдання навіть після додаткових пояснень дорослого, знання і навички в процесі формування.

 

В кінці вивчення педагоги разом з вихователем-методистом зробили висновки і провели аналіз рівня засвоєння програми, де визначили напрямки, за якими з дітьми необхідно посилити роботу. 

 

Моніторинг засвоєння програмових вимог в діаграмі

Залучення батьківської громадськості до процесу підвищення якості освіти.

   До вирішення завдань якості освіти адміністрацією закладу залучається батьківська громадскість. В ЗДО функціонує рада та батьківські комітети, які планують та здійснюють свою діяльність відповідно до "Положення про раду", статуту. 

   Представники батьківської громадскості та ради є активними учасниками освітнього процесу. Роботу з батьками будуємо за різними напрямками: організація психолого-педагогічної освіти батьків (загальні батьківські збори, батьківський клуб «Батьки та діти»; робота психологічної служби, заняття з елементами тренінгу, поради та рекомендації практичного психолога, логопеда, адміністрації школи, відкриті заходи, дні відкритих дверей); упровадження системи масових заходів з батьками, робота по організації спільної діяльності (проведення ярмарок, виступи батьків на батьківських зборах); створення умов для забезпечення прав батьків на участь в управлінні навчальним закладом, організації освітнього процесу (робота батьківських комітетів, консультації адміністрації та психологічної служби ЗДО). 

     Завдяки тісній співпраці з батьками, у ЗДО створено сриятливого мікроклімату та встановленні довірливі стосунків між батьками, дітьми та педагогами.

Фотозвіт