Інформація

про проведення моніторингу

рівня сформованості основних компетенцій

дітей дошкільного віку

ДНЗ № 15 «Перлинка» 2019-2020 н. р.

 

Протягом жовтня 2019 року, згідно з наказом по ЗДО та планом роботи в дошкільних групах проводився моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку.

Моніторинг проводився вихователями дошкільних груп з наданням методичної та консультативної допомоги вихователем-методистом.

В процесі моніторингу педагоги досліджували рівень розвитку дітей за основними лініями Базового компоненту дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Вивчення проводилось шляхом спостережень за дітьми під час занять та в повсякденній діяльності; індивідуальних, групових та підгрупових бесід з дітьми за допомогою проведення дидактичних ігор.

Всі результати педагоги фіксували у відповідно розроблених картках на кожну вікову групу за основними критеріями визначення рівня розвитку дітей. Рівні розвитку визначались за 4-бальною шкалою: високий рівень - дитина самостійно справляється із завданням, знання і навички сформовані; достатній  рівень – дитина самостійно справляється із завданням, іноді припускається незначних помилок, знання і навички сформовані; середній рівень - дитина справляється із завданням за допомогою дорослого, знання і навички сформовані; початковий рівень - дитина не може виконати завдання навіть після додаткових пояснень дорослого, знання і навички в процесі формування.

В кінці вивчення педагоги разом з вихователем-методистом зробили висновки і провели аналіз рівня засвоєння програми, де визначили напрямки, за якими з дітьми необхідно посилити роботу.

Моніторинг засвоєння програмових вимог в діаграмі

Залучення батьківської громадськості до процесу підвищення якості освіти.

   До вирішення завдань якості освіти адміністрацією закладу залучається батьківська громадскість. В ЗДО функціонує рада та батьківські комітети, які планують та здійснюють свою діяльність відповідно до "Положення про раду", статуту. 

   Представники батьківської громадскості та ради є активними учасниками освітнього процесу. Роботу з батьками будуємо за різними напрямками: організація психолого-педагогічної освіти батьків (загальні батьківські збори, батьківський клуб «Батьки та діти»; робота психологічної служби, заняття з елементами тренінгу, поради та рекомендації практичного психолога, логопеда, адміністрації школи, відкриті заходи, дні відкритих дверей); упровадження системи масових заходів з батьками, робота по організації спільної діяльності (проведення ярмарок, виступи батьків на батьківських зборах); створення умов для забезпечення прав батьків на участь в управлінні навчальним закладом, організації освітнього процесу (робота батьківських комітетів, консультації адміністрації та психологічної служби ЗДО). 

     Завдяки тісній співпраці з батьками, у ЗДО створено сриятливого мікроклімату та встановленні довірливі стосунків між батьками, дітьми та педагогами.

Фотозвіт