Звіт

завідувача закладу дошкільної освіти № 15 «Перлинка» про здійснення діяльності у 2019-2020 навчальному році

перед учасниками освітнього процесу, батьками та громадськістю.

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, Законом України «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу, Концепцією національного виховання, Положенням про дошкільний виховний заклад, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  педагогічний колектив протягом 2019-2020 року здійснював планомірну й систематичну навчально-виховну роботу з дітьми.

Основними завданнями педагогічного колективу в навчальному році бу­ли: формування мовленнєвої компетенції дітей, передбаченою освітньою лінією «Мовлення дитини» Базового компонента дошкільної освіти, як складової підготовки до успішного навчання в умовах Нової української школи, формування економічного та фінансового досвіду у дошкільників та формування в дітей раннього-дошкільного віку здоров’язбережувальної компетенції - складової освітньої лінії «Особистість дитини» Базового компонента дошкільної освіти - на основі впровадження ідей освіти сталого розвитку.

На базі закладу функціонує 10 груп ,саме: 2 групи дітей раннього віку, 2 групи дітей молодшого дошкільного віку, 1 група дітей середнього дошкільного віку, 2 групи дітей старшого дошкільного віку, 1 різновікова група та 2 групи компенсуючого типу.  Контингент малюків - 206 дошкільників.

В дошкільному закладі для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

- музична зала;

- спортивна зала;

- кабінет практичного психолога;

- кабінет вчителя-логопеда;

- методичний кабінет;

- медичний блок;

- прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

-  спортивний майданчик.

Освітній процес здійснювали 21 педагог, з них 2 музкерівника, 2 вчителя-логопед, практичний психолог, інструктор з фізичної культури. Всі вони мають відповідну фахову освіту й достатній практичний досвід. Вищу освіту мають  19  педагогів, що становить  90%, середню спеціальну – 2 (10%). Мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 4 (19 %), «спеціаліст І категорії» - 4 (19%), «спеціаліст ІІ категорії» - 3 (14%), «спеціаліст» -  9 (42%), мають звання «вихователь-методист» - 1 (4%), звання «старший вихователь» - 1 (4 %).

Організація  освітнього процесу забезпечує належний рівень фізичного, інтелектуального, естетичного розвитку. Пріоритетним напрямком роботи залишається турбота про фізичний розвиток дітей, зміцнення та укріплення здоров'я. З цією метою проведений: Олімпійський тиждень, Тиждень здоров’я, Тиждень безпеки дорожнього руху.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацю з Інститутом фізичної культури СДПУ ім. А.С. Макаренка з метою профілактики захворювання опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку за допомогою тренажерів за програмою «Богатир».   

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної  дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються альтернативні технології та методики. А саме, програма “Впевнений старт”,  програма з економічного виховання “Афлатот”.

Під керівництвом практичного психолога Лубенської С.І. працював  педагогічний клуб «Мудрий педагог», провідною метою було збереження психологічного здоров’я педагогів; діяв тренінг «Стежиною батьківської мудрості», який дав змогу ознайомити батьків з формами та методами розвитку творчих здібностей дітей та засобами профілактики емоційних порушень дошкільних.

Заклад постійно ділиться досвідом роботи з використання інноваційних технологій із слухачами курсів при СОІППО. 

Вихованці закладу є активними учасниками міжнародних подій, а саме День Землі, День води, Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень безпеки життєдіяльності.

Для розвитку творчих здібностей, у закладі організована гурткова робота: Маленькі актори (Шевченко А.А.), Ритмічні нотки (Чеберячко О.В.), Флорбол (Видиш М.С.), гурток англійської мови (Самохвалова В.І.).

У закладі проводяться свята та розваги відповідно до плану роботи закладу на рік.

Батьки сплачують за харчування дітей у розмірі 60% від вартості харчування на день (21 грн. для дітей раннього віку та 25 грн. для дітей дошкільного віку). Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ  відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Суттєво покращилося матеріально-технічне та методичне забезпечення груп дітей дошкільного віку. За 2019-2020 навчальному році були придбані стільчики, мийки комп’ютерна техніка, телевізори та інтерактивна стійка.

Протягом 2019-2020 навчального року дошкільний заклад брав активну участь міських заходах, а саме: у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «ІІ фестиваль проекту «Впевнений старт VS_Fest - 2019»; у серпневій педагогічній виставці; у міській виставці до дня міста; у міському освітнього проекту «Перші кроки на екологічній стежині».

Педагогічний колектив тісно співпрацює з батьківською громадою. Батьки є активними учасниками виставок, свят. Під керівництвом практичного психолога Лубенської С.І. працював  діяв тренінг «Стежиною батьківської мудрості», який дав змогу ознайомити батьків з формами та методами розвитку творчих здібностей дітей та засобами профілактики емоційних порушень дошкільних.

Одним з основних напрямів управлінської діяльності є співпраця дошкільного закладу з громадськістю. Залучення депутатів міської та обласної ради, Іванова О.О. та Нєчаєва С.С.,  сприяє  створенню належних  соціально-педагогічних умов для забезпечення гармонійного розвитку вихованців.

Колектив та адміністрація закладу висловлює щиру подяку всім батькам та спонсорам за активну участь в житті закладу. Сподіваємось , що й надалі спільними зусиллями ми будемо успішно працювати над вирішенням найактуальніших проблем сучасності – виховання майбутніх громадян нашої держави.         Дякуємо Вам за створення затишку, комфорту для наших малят.