Річний звіт про діяльність закладу освіти № 15 «Перлинка» 

за 2018-2019 н. рік

протокол № 2 від 24.05.19

 Керуючись ст. 53 Конституції України, Законом України «Про дошкільну освіту», Статутом дошкільного закладу, Концепцією національного виховання, Положенням про дошкільний виховний заклад, програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»  педагогічний колектив протягом 2018-2019 року здійснював планомірну й систематичну навчально-виховну роботу з дітьми.

Основними завданнями педагогічного колективу в навчальному році бу¬ли: створення інноваційного освітнього простору з метою модернізації змісту освітньої роботи, формування первинного економічного та фінансового досвіду дошкільників, розвиток мовленнєвої та комунікативної компетентності дошкільників використовуючи сюжетно – рольові ігри.

 На базі закладу функціонує 10 груп ,саме: 2 групи дітей раннього віку, 2 групи дітей молодшого дошкільного віку, 2 групи дітей середнього дошкільного віку, 2 групи дітей старшого дошкільного віку, 1 різновікова група та 1 група компенсуючого типу.  Контингент малюків - 220   дошкільників. 

В закладі працює 23 педагога, з яких 3 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2 -   кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 3 - кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» та 1  - звання «вихователь-методист», 1 - звання «старший вихователь». 

Протягом 2018-2019 навчального року педагоги працювали над вдосконаленням педагогічної майстерності,  навчально–пізнавальна діяльність планувалася за  програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Одним із пріоритетних завдань закладу, було організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності  дошкільної та початкової освіти. З цією метою була проведений теоретично-практичний семінар «Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри» та проведена педагогічна рада «Створення інноваційного освітнього простору з метою модернізації змісту освітньої роботи».

Методичний кабінет поповнився посібниками, дидактичним матеріалом, наочністю, які відповідають завданням навчання і виховання дошкільників програми «Українське дошкілля».  Методичний матеріал виготовлявся педагогами з урахуванням науково-методичного підходу, зручності і доступності у використанні. Збагатився матеріал з основних освітніх ліній Базового компонента: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Виготовлено демонстраційний та роздатковий матеріал згідно новітніх методик та технологій. Розроблені конспекти комплексних, інтегрованих, авторських, бінарних, домінантних занять з урахуванням інтерактивного підходу навчально-виховної роботи з дошкільниками. Весь матеріал упорядкований та класифікований.

Суттєво покращилося матеріально-технічне та методичне забезпечення груп дітей дошкільного віку. За 2018-2019 навчальному році були придбані розвиваючі ігри та іграшки, ігрові стінки, лави для роздягальні, комп’ютерна техніка. Також оптимально організоване предметно-ігрове середовище мало суттєвий вплив на дошкільників, спонукало дітей до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливало на їхню емоційну сферу, мобілізувало процеси мислення. Предметно-ігрове середовище адекватне вікові дітей та відповідає їхнім функціональним можливостям з незначним перевищенням ступеня складності. Воно динамічне, різноманітне, не обмежує діяльності дітей. У групах старшого дошкільного віку діють центри  ігрової діяльності з різними видами ігор: пізнавальної, практичної діяльності, трудового виховання, конструювання, спортивні куточки, а також центри художньо-творчої діяльності, психологічного розвантаження. Це дало можливість дошкільникам реалізувати свої знання про оточуючий світ у різноманітних іграх, які стимулюють творчу і пізнавальну активність дітей.

На результативність роботи з дітьми вплинула ефективна робота з педагогічними кадрами. Для навчання й активізації діяльності молодих спеціалістів протягом року діяла школа молодого вихователя «Сходинки до майстерності». Молодим колегам в системі надавались консультації, проводились колективні перегляди, аналізувалась навчально-виховна робота. За кожним молодим спеціалістом було закріплено педагогів-наставників, що мають багатий досвід педагогічної роботи та відповідну кваліфікаційну категорію.  В результаті молоді педагоги набули навичок планування навчально-виховного процесу з дітьми, вдосконалили вміння самостійно проводити різні види діяльності з дітьми згідно  педагогічних вимог, взагалі було підвищено рівень методичної психологічної, педагогічної компетентності педагогів.

Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацю з Інститутом фізичної культури СДПУ ім. А.С. Макаренка з метою профілактики захворювання опорно-рухового апарату дітей дошкільного віку, виготовлені тренажери за програмою «Богатир».    

Під керівництвом практичного психолога Лубенської С.І. працював  педагогічний клуб «Мудрий педагог», провідною метою було збереження психологічного здоров’я педагогів; діяв тренінг «Стежиною батьківської мудрості», який дав змогу ознайомити батьків з формами та методами розвитку творчих здібностей дітей та засобами профілактики емоційних порушень дошкільних.

Протягом 2018-2019 навчального року дошкільний заклад брав активну участь міських заходах, а саме: 

Приймали участь у конкурсі: Жучкова В.Г., вихователь-методист ТОВ «МЦФЕР-Україна» журнал «Вихователь-методист» конкурс «Методична кухня: оригінальні рецепти від шефа»,  Жучкова В.Г., вихователь-методист, Видиш М.С., фізкерівник Журнал «Дошкільне виховання», конкурс «Нестандартне фізкультурне обладнання», Чеберячко О.В., музичний керівник, ТОВ «МЦФЕР-Україна» журнал «Музичний керівник» конкурс «За диригентським пультом  - немовля», міський проект «Голос рідної природи», подяка, Всеукраїнська акція «Ідеальна школа очима дітей», сертифікат, фестиваль-огляд фахової майстерності «Світ дошкілля», вчитель-логопед Куць Є.М., виставка-огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників ЗДО, вчитель-логопед Куць Є.М.; конкурс дизайнерського мистецтва «Сучасна садово-паркова скульптура»; ІІ місце фестиваль дитячих колективів «Дитячі мрії», діти відібрані у Гала-концерт.

У квітні місяці був проведений медико-педагогічний консиліум з питання психологічної готовності дитини  до навчання в школі. За результатами цього обстеження: обстежено – 58 дошкільників, готові до навчання в школі – 58.

Відповідно вимог інструктивно-методичного листа МОН України від 27.08.2004 року № 1/9-438 та Базової компоненту дошкільної освіти  Україні в дошкільному закладі був проведений Тиждень безпеки життєдіяльності дитини всі заходи якого були спрямовані на виховання в дитини ціннісного ставлення до життя, власного здоров’я, здоров’я інших людей, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. На педагогічних радах, педгодинах, консультаціях розглядалась тематика найактуальніших проблем з навчання безпечної поведінки, фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками, були розроблені системи занять з фізкультурно-оздоровчого напрямку, виготовлена наочність по організації здорового способу життя.