Програми, які використовує заклад дошкільної освіти.

Програма Стахової Л.Л. та Кравцової І.В. «Корекційно-розвивальна робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення»; авторська програма О.Б Лози для дітей дошкільного віку з курсу «Захист життя і здоров’я дітей, норми поведінки в надзвичайних ситуаціях» – в усіх вікових групах; програма Л. Лохвицької з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»; елементи програми М.М. Єфіменка; програма С. Гусак, З. Лещенко «Граючись вчимося. Англійська мова»; програма Ю.М. Коржа «Богатир»; програма хореографії «Гармонія».

 

Освітні компоненти, визначені освітніми програмами:

1.Реалізація державної політики в галузі освіти. 

2. Збереження фізичного, психічного, духовного здоров'я дошкільників.

3.Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших народів та націй, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.

4.Формування особистостідитини,розвиток їі творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

5.Забезпечення корекційної спрямованості навчально-виховного процесу, профілактичні виявлення дітей з порушеннями мови, психологічного розвитку.

6.Забезпечення наступності у роботі вихователів, медичного персоналу, вчителів - дефектологів, вчителів-логопедів, практичного психолога та батьків, узгодження в діях, виконання загальних вимог.

7.Виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.