Розвивальне середовище закладу

 

    Середовище, що оточує дітей у дошкільному закладі, повинно забезпечувати безпеку їхнього життя, сприяти зміцненню здоров'я і загартовуванню організму кожного з них.

    Неодмінною умовою побудови розвиваючого середовища є опора на особистісно-орієнтовану модель взаємодії між дітьми та дорослими.

      У закладі створене динамічне, сучасне, мобільне розвивальне середовище, змінюється залежно від віку, індивідуальних особливостей дітей, пори року, тем, які вивчаються. Воно передбачає створення певних центрів (куточків, зон) залежно від програми розвитку, навчання і виховання дітей, щоб діти мали, змогу займатися одночасно різними видами діяльності за власним бажанням та інтересами (розглядати ілюстрації, гратися, виконувати вправи тощо), не заважати одне одному, а також за власним вибором переходити від одного центру діяльності до іншого, від спокійних занять до активних. Групові кімнати облаштовані меблями згідно зросту дітей, а всі іграшки та матеріали сертифіковані. 

 Розвивальне середовище закладу сприяє розвитку індивідуальному розвитку кожної дитини.

Інновіаційні технології 

 

 

Враховуючи сучасні вимоги до здобуття дітьми якісної  дошкільної освіти, виховання всебічно розвиненої особистості в ЗДО впроваджуються альтернативні технології та методики. 

Програма "Впевнений старт"

Програма "Афлатот"

Напрямок діяльності ДНЗ - художньо-естетичний:

- формування естетичного ставлення до світу природи,культурних надбань людства, дорослих та однолітків, самої себе;
- розвиток практичної умілості, вправності;
- формування художнього мислення.

Освітня  діяльність здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

   Дошкільний навчальний заклад забезпечує різнобічний розвиток дітей  дошкільного  віку  від  2  до  6 років  відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей; формує в дитини дошкільного віку моральні та етичні норми поведінки, сприяє набуттю життєвого соціального досвіду.

        Організовуючи навчально-пізнавальну діяльність, педагоги закладу активно впроваджують сучасні інноваційні технології: Є.Шулешка, сім'ї Нікітіних, елементи технології М.Монтессорі, педагогічні ідеї В.Сухомлинського,технологія Є. Шулешка, методика М. Зайцева.

Дошкільний заклад приділяє особливу увагу підвищенню якісного рівня навчально-пізнавальної роботи з дітьми у тісній співдружності з сім’єю. Тісний зв'язок між освітнім закладом і батьками допомагає педагогам досягти успіху, отримати цінну інформацію про дітей, їх здібності, інтереси.

         За ці роки наш заклад став не тільки навчально-виховним комплексом, а й культурним осередком нашого району. Батьки є постійними учасниками свят, розваг, конкурсів. Педагогічний колектив працює творчо, тісно, застосовує нові форми, методи у роботі з батьками: загальні, групові батьківські збори, засідання «круглого» столу,  диспути,  звіти гурткової роботи, «Дні відкритих дверей». Діє психологічний консультативний пункт, сімейний клуб «Батьки та діти». У результаті цілеспрямованої, систематичної роботи психолога створені сприятливі умови для повноцінного розвитку дитини в сім'ї та дошкільному закладі. 

З метою розвитку творчої особистості, креативності, повної самореалізації їх нахилів та інтересів, з урахуванням запитів батьків, у дошкільному закладі працюють гуртки:

театральний "Маленький актор" керівник Шевченко А.А., вокальний гурток «Маленьки пісняри» - музкерівник Чеберячко О.В., фізкультурно-оздоровчий "Тигреня" - фізкерівник Видиш М.С.     

     Поряд з дитячим садочком знаходиться «Професійний ліцей будівництва та транспорту № 11», з яким тісно співпрацює колектив закладу. Діти із задоволенням відвідують ліцей та з цікавістю знайомляться з професіями, які здобувають учні. Вихованці садочка є постійними гостями ліцею.

     В закладі створено предметно-ігрове середовище, активно впроваджуються інноваційні та здоров’язберігаючи технології.